Dairesel Testere

Dikey ve yatay olarak önümüze çıkan dairesel testere müşterilere kesim konusunda avantaj sağlamaktadır.